אריאל 6 – ירושלים

לפרטים נוספים

פרויקט יוקרה של כ 800 מ"ר בכניסה לעיר

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה