בחדרי חרדים – "ערוכים להיתרי בניה בזמן קצר": במעמד רבני בני ברק – נחנכו משרדי המכירות לשכונת היוקרה "אחוזת שפע"