יישא ברכה 22

לפרטים נוספים

(פרויקט תמ"א 2-38 הריסה ובניה) של 13 יח"ד יוקרתיות בשכונת הבוכרים ירושלים, עבור חברת ישא ברכה בניה בע"מ

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה