מודיעין עילית

לפרטים נוספים

שני פרויקטים בוטיק של כ 5500 מ"ר של מגורים סטטוס- בהליכי היתר בניה

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה