מתחם בנית

לפרטים נוספים

פרויקט לבניית 160 יח"ד ושטחי מסחר בשכונת רוממה, ירושלים, עבור חברת בעלזא שיכון ורווחה בע"מ

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה