נופי הצפון

לפרטים נוספים

פרויקט לבניית 55 יח"ד בשכונת רוממה, ירושלים, עבור חברת נופי הצפון

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה