פסגת הארץ לדיור ירושלים

לפרטים נוספים

קבוצת רכישה של 60 יח"ד סטטוס- סיום בניה עוד כ 18 חודש

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה