פרויקט נווה הפסגה

לפרטים נוספים

פסגת זאב ירושלים- בניית מסחר תעסוקה ומגורים כ 3000 מ"ר- בתחילת בניה

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה