פרויקט שבזי, ביתר עילית

לפרטים נוספים

קרקע לבניית מסחר, תעסוקה ומגורים של כ 120 יח"ד- בהליכי תב"ע

מימון וליווי פיננסי

איתור
קרקעות

השבחה
ותכנון

ליווי משפטי וניהולי

ניהול מכרזים ותזרים

פיקוח וניהול בנייה