ישראל היום – בניהול “קדם ישראל”: קבוצת הרכישה החרדית שהשיגה קרוב ל-100% רווחיות